CENTRUM UPADŁOŚCI

Centrum Upadłości jednoczy zespól najbardziej doświadczonych specjalistów w zakresie upadłości.

Upadłość - to nasza jedyna praktyka prawna.

Nasi eksperci konsultowali dłużników i kredytorów bardziej aniżeli w 1000 sprawach o bankructwie.

Byliśmy pierwsze, kto zaproponował procedurę upadłości osób fizycznych-przedsiębiorców za usadniony sposób sprzedaży ich nieruchomości obciążonej hipoteką po uczciwych cenach.

Dołożyliśmy wysiłki sporo żeby popularyzować upadłość osób fizycznych-przedsiębiorców, i teraz te procedury są oferowane przez niemal każdego kierownika arbitrażowego.

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm prawniczych specjalizujących się w sprawiedliwym rozwiązaniu stosunków jako między bankami również wierzycielami, i ich dłużnikami.

Również mamy niemałe doświadczenie obrony interesów wierzycieli w sprawach upadłości przedsiębiorstw państwowych i przedsiębiorstw, gdzie część własności państwowej przekracza 25 procent.

Oferujemy rozwiązanie, które są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

Nasza firma ma doskonalą reputację i chroni interesy w żadnych okolicznościach.

Istniejące doswiadczenie pozwoliło nam skoncentrować się na świadczeniu usług doradczych dotyczących planowania strategicznego procedur upadłościowych i pracy audytowej innych firm prawnych również kierowników arbitrażowych w zakresie upadłości.

Również zabiespieczamy pełne towarzyszenie Centrum Upadłości interesów dłużników albo ich wierzycieli w zakresie upadłości.